0
คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)
สรุปเนื้อหาในทุกรายวิชา เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ครอบคลุมทุกตำแหน่งในสังกัด อบจ. อบต. เทศกาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
หนังสือ379.05 บาท
e-books(PDF) ?399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือสอบรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หลักเกณฑ์ใหม่, 2564-65)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การเป็นอาจารย์สอนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งการสอบ ภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น และ ก.พ.) และการสอบ ภาค ข. (การสอบเฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งมีลูกศิษย์สอบบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างที่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิคและวิธีการหาคำตอบ เหมาะสำหรับใช้อ่านเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชาที่ใช้สอบ ทั้งวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ มี พ.ร.บ. สำหรับอ่านสอบครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตล่าสุด ปี 64 พร้อมแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ สามารถใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง ทุกสังกัด ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา ใช้สอบได้ทุกระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ทั้งการสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)
- อนุกรม
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
ฯลฯ

ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกสอบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ฯลฯ

ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย
- เทคนิคภาษาไทยจำหลักการใช้ง่าย ๆ
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสะกดคำ
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การอ่านคำ
ฯลฯ

ตอนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
- การใช้ Article
- การใช้ Nouns Types - ชนิดของคำนาม
- การใช้ much, many, how much, how many, more
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เนื้อหาครบถ้วนทุกวิชาตามประกาศสอบ หลักเกณฑ์ปี 64
2. แนวข้อสอบใกล้เคียงกับแนวข้อสอบจริงปีล่าสุด
3. กฏหมายอัพเดทใหม่ล่าสุด และพรบ. ฉบับเต็มทั้งหมด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872332 (ปกอ่อน) 604 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน