0
คู่มือสอบรับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง
ใช้เตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ในสังกัด อบจ. อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา (พร้อม พ.ร.บ. ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 ครบทุกฉบับ)
ผู้เขียน อุดม สุขทอง
หนังสือ375.25 บาท
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบรับราชการภาค ก. (ท้องถิ่น) เป็นแบบทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สมัครสอบทุกคน ความรู้ความสามารถดังกล่าว ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หากแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องมาศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์กันเอง ดังนั้น โอกาสของการเป็นผู้สอบผ่านจึงขึ้นอยู่กับว่า บุคคลนั้นเตรียมตัวและสั่งสมความรู้กับเรื่องที่จะสอบมากน้อยเพียงใด

    "คู่มือสอบเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง" เล่มนี้ ได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์การสอบภาค ก. (ท้องถิ่น) ครั้งเดียวผ่านของผู้เขียน และจากประสบการณ์เป็นติวเตอร์สอบภาค ก. (ก.พ.+ท้องถิ่น+งานราชการต่าง ๆ) จนมีลูกศิษย์เป็นข้าราชการแทบจะครบทุกจังหวัดในประเทศไทย จึงเชื่อมั่นว่าคุณจะได้รับความรู้และได้เพิ่มพูนทักษะมีความพร้อมในการสอบภาค ก. (ท้องถิ่น) ครั้งเดียวผ่านอย่างแน่นอน!

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล (คณิตศาสตร์)
- อนุกรม
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
ฯลฯ

ตอนที่ 2 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกสอบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ฯลฯ

ตอนที่ 3 วิชาภาษาไทย
- เทคนิคภาษาไทยจำหลักการใช้ง่าย ๆ
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การสะกดคำ
- แนวข้อสอบภาษาไทย ชุด การอ่านคำ
ฯลฯ

ตอนที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
- การใช้ Article
- การใช้ Nouns Types - ชนิดของคำนาม
- การใช้ much, many; how much, how many, more
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. มี พ.ร.บ. ครบถ้วนทุกฉบับ อัพเดตปี 2562 (วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เน้นย้ำมาตราสำคัญและจุดที่ออกข้อสอบบ่อยครั้ง
2. สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษครบทุกวิชาที่ออกสอบ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยทุกข้อ ครบทุกวิชา อธิบายอย่างละเอียด
3. เรียบเรียงจากผู้สอบผ่านจริงและมีประสบการณ์ติวสอบมากว่า 10 ปี มีลูกศิษย์บรรจุราชการได้มากกว่าพันคน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164870369 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน