0
ลด 10%
คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2
แนะนำศัพท์ควรรู้ในการสอบ สอนไวยากรณ์เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง มีแนวข้อสอบเสมือนจริง ไฟล์ MP3 พากย์ โดยเจ้าของภาษา
หนังสือ355.50 บาท
e-books(PDF) ?301.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2" เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาเกาหลี ที่ต้องการประเมินทักษะภาษาเกาหลีของตัวเอง หรือนำผลการสอบไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ครบครัน ทั้งคำศัพท์เกาหลีระดับกลางและระดับสูงที่จำเป็นต่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การใช้พื้นที่สาธารณะ หรือประเด็นทางสังคม กว่า 1,000 คำ ไวยากรณ์ในระดับกลางและระดับสูงพร้อมคำอธิบายและตัวอย่างประโยค เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เฉลยคำตอบพร้อมวิธีการจับผิดข้อสอบ และไฟล์เสียง MP3 ที่พากย์โดยเจ้าของภาษา

สารบัญ

- ข้อแนะนำการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 2
- ตารางทบทวนการสอบ TOPIK 2 ใน 4 สัปดาห์
- วิธีการใช้หนังสือ

1. คำศัพท์
2. ไวยากรณ์
3. ปัญหาตามประเภท
4. การเขียนต้นฉบับตามหัวข้อ
5. แบบทดสอบ
6. คำตอบที่ถูกต้องและคำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Korean Education Center in Thailand (KEC) สถาบันภาษาที่รับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ในประเทศไทย

คำนิยม
หนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จัดทำขึ้นมาจากความตั้งใจของผู้เขียน และความเอาใจใส่ของศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย เนื้อหาทั้งตัวอย่างคำศัพท์และไวยากรณ์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเล่มอื่น และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือคุณครูที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะช่วยให้ความสามารถทางภาษาเกาหลีของนักเรียนไทยพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่านที่ให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโช ฮย็องยง- นายกสมาคมผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาภาษาเกาหลี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160838899 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 186 x 257 x 11 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน