0
ลด 10%
คู่มือสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 1
แนะนำศัพท์ควรรู้ในการสอบ สอนไวยากรณ์เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง มีแนวข้อสอบเสมือนจริง ไฟล์ MP3 พากย์ โดยเจ้าของภาษา
หนังสือ247.50 บาท
e-books(PDF) ?233.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK 1) เหมาะสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการประเมินทักษะภาษาเกาหลีของตัวเอง หรือนำผลการสอบไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และสมัครเข้าทำงานในประเทศเกาหลีใต้ ในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ครบครัน ทั้งคำศัพท์เกาหลีระดับพื้นฐานกว่า 1,000 คำ ไวยากรณ์พื้นฐานพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เฉลยคำตอบพร้อมวิธีการจับผิดข้อสอบ และไฟล์เสียง MP3 ที่พากย์โดยเจ้าของภาษา

สารบัญ

- ข้อแนะนำการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK I
- ตารางทบทวนการสอบ TOPIK I ใน 4 สัปดาห์
- วิธีการใช้หนังสือ

1. คำนาม
2. คำกริยา
3. คำคุณศัพท์
4. คำวิเศษณ์
5. คำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขียนโดย Korean Education Center in Thailand (KEC) สถาบันภาษาที่รับผิดชอบการจัดสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ในประเทศไทย

คำนิยม
หนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จัดทำขึ้นมาจากความตั้งใจของผู้เขียน และความเอาใจใส่ของศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย เนื้อหาทั้งตัวอย่างคำศัพท์และไวยากรณ์ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเล่มอื่น และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ หรือคุณครูที่ต้องการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะช่วยให้ความสามารถทางภาษาเกาหลีของนักเรียนไทยพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอขอบคุณคณะผู้จัดทำทุกท่านที่ให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโช ฮย็องยง- นายกสมาคมผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาภาษาเกาหลี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831036 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 257 x 10 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน