0
คู่มือสอบวิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก
ประกอบด้วย วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย)
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบวิชาทั่วไป นายทหารสัญญาบัตร (ปี 63) กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกอบด้วย วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับปริญญาตรี) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการทหารของไทย) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
- แนวข้อสอบ การเรียงลำดับข้อความ
- แนวข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ
ฯลฯ

ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ ภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
- แนวข้อสอบ ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
- แนวข้อสอบ ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
ฯลฯ

ความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหตุการณ์สำคัญในอดีต ประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 3

การทหารของไทย
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
- รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- รวมแนวข้อสอบ ชุดที่ 2

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634206 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน