0
คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กทม.
ประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมครื่องกล การประเมินค่าของงาน การติดตั้ง ทดลอง ดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานวิจัย พัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมครื่องกล การประเมินค่าของงาน การติดตั้ง ทดลอง ดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล งานวิจัย พัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
- การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล
- ความรู้ใน การประมาณราคา
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)
- กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
- อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
- กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
- ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Of Materials)
- กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634602 (ปกอ่อน) 282 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน