0
คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ฯลฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ส่วนท้องถิ่น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ
- กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
- คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
- อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
- กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
- ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- ความรู้ด้านเครื่องกล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633087 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน