0
คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- ภาคความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
- กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
- ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials)
- กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840135421 (PDF) 280 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน