0
คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง
เจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ ประกอบด้วย วิชาความรู้ทั่วไป วิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง ทั้งวิชาความรู้ทั่วไป วิชาเฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Apitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
- แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์
- ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ
- การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
- การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)
- ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง
- ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
- สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- เครื่องจักรกลไฟฟ้า
- ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
- แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
- แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้า
- รวมแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631182 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน