0
คู่มือสอบวิศวกร สาขาวิชาเครื่องกล การประปานครหลวง (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         คู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่ง วิศวกร (ด้านวิชาเครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาค เล่มนี้โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้ เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้    ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล
- ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบบประปา(ระบบลมและท่อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์
- เครื่องสูบน้า และการใช้งาน
- ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ
- ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร
- ความปลอดภัยในการทางาน
- เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)
- เครื่องกลพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
- แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล
- แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล
- แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 3.
- แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 4.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840084774 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน