0
คู่มือสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ
ประกอบด้วย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ ทั้งความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2560 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2560 ชุดที่ 2
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขปรับปรุงปี พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่นการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ชุด 1
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ชุด 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800879 (ปกอ่อน) 226 หน้า
ขนาด: 206 x 287 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน