0
คู่มือสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งฯ
หลักสูตรการสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด ทั้งหลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความเป็นมาของการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
- การบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน
- โครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2579
- วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168857 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 203 x 285 x 15 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน