0
คู่มือสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตรงตามแนว กสถ ความรู้ความสามารถฯ
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตรงตามแนว กสถ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทั้งความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการการเกษตร ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤษศาสตร์ เทคโนโยลีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เฉลยคำตอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกียวกับงานวิชาการเกษตร
- แรวความคิดการวิจัยพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
- เครื่องมือที่ใช้ในการิเคราะห์และทำความเข้าใจพืชและพื้นที่
- ความรู้พื้นฐานการวิจัยเชิงทดลองในพื้นที่เกษตรกร
- การทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตผลิตผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
- แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
- เทคโนโลยีชีวภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168864 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 203 x 283 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน