0
คู่มือสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ประกอบด้วย พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษี ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ทั้งความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543)
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีในข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง
- พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534
- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดเก็บรายได้
- ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเก็ยรายได้
- แนวข้อสอบการจัดเก็บรายได้
- สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800756 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 199 x 279 x 16 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน