0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา
หลักสูตรการสอบ ประวัติกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้ารับราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
- ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
- ความหมายและลักษณะของอาชญาวิทยา
- กำเนิดอาชญาวิทยา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162164545 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 205 x 288 x 9 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน