0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
เนื้อหาหลักสูตรการสอบ (Update) ประกอบด้วย ประวัติกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการสอบ (Update) ประกอบด้วย ประวัติกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของกรมสรรพากร
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2
- ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
- เฉลยคำตอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169205 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 205 x 288 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน