0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด
ประวัติกระทรวงต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ
- นโยบายการต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- การเก็บและทำลายหนังสือราชการ
- หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ฉบับปัจจุบัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162166068 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 206 x 288 x 16 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน