0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ภาค ข. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ทดสอบความสามารถดังต่อไปนี้ โดยเขียน ปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ภาค ข. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- กรุงเทพมหานคร
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
- การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องตัน
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- การบริหารงานการประชุม
- การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
- การจัดระบบงาน
- การเลขานุการเบื้องตัน
- การจัดทำรายงานและสรุปรายงาน
- การรวบรวมข้อมูลสถิติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169366 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 204 x 289 x 17 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน