0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบ ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบ ล่าสุด อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และพัสดุ
- ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
- ตัวอย่าง/แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบ
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
- ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
- เฉลยคำตอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169359 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน