0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ การไฟฟ้านครหลวง พนักงานธุรการ 3 วุฒิ ปวส.ความรู้ความสามารถ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ประวัติการไฟฟ้านครหลวง ความรู้ทั่วไปด้านธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป เก็งแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบการ ไฟฟ้านครหลวง พนักงานธุรการ 3 วุฒิ ปวส.ความรู้ความสามารถ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการไฟฟ้านครหลวง
- วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
- การจัดทำรายงานการประชุม
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คำสั่งการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
- ความรุู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162165580 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 205 x 288 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วิชาการ SP ACADEMY, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน