0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ภาค ก. (กทม.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
หลักสูตรการสอบ ประวัติกรุงเทพมหานคร นโยบายกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจบทความและการใช้ภาษา วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ ภาค ก. (กทม.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักสูตรการสอบ ประวัติกรุงเทพมหานคร นโยบายกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน) ด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจบทความและการใช้ภาษา วิชาภาษาอังกฤษ และอีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ประวัติกรุงเทพมหานคร
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
- อนุกรมตัวเลข
- ตัวอย่างแนวข้อสอบอนุกรม (Scrics) ตัวเลขเละความสัมพันธ์ของแบบรูป กับการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล
- การอุปมาอุปไมย
- ตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบาย เรื่อง อุปมาอุปไมย
- การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

ความเข้าใจภาษา
- ภาษาไทย
- คำศัพท์
- ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
- คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169328 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 204 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน