0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย ภาค.ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
ตามหลักสูตรแนวใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ ครูผู้ช่วย ภาค.ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ แนวข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
- แนวข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอด จนเจนคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
- อนุกรม (ตัวเลขและความสัมพันธ์ของแบบรูปกับการคิดวิเคราะห์)
- เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169465 (ปกอ่อน) 246 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน