0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ นายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ การเงินและบัญชี บุคคลภายนอก สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด
สรุปข้อสอบล่าสุด เนื้อหาหลักสูตร หลักการบัญชีทั่วไป, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ การเงินและบัญชี บุคคลภายนอก พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบพื้นฐานการเงิน/การบัญชี
- หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพร้อมคำเฉลย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162164811 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 202 x 287 x 24 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิชาการ SP ACADEMY, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน