0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ ภาค ข. ครูผู้ช่วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ใหม่ตามหลักสูตรปัจจุบัน
ตามหลักสูตรแนวใหม่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตราฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ความรอบรู้กฎหมายเกี่ยวกับปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ ภาค ข. ครูผู้ช่วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ใหม่ตามหลักสูตรปัจจุบัน ภายในเล่มประกอบด้วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตราฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน ความรอบรู้กฎหมายเกี่ยวกับปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัญชา เศรษฐกิจพอเพียง
- ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่
- นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ ๆ
- ตัวอย่างนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน
- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการการศึกษา พ.ศ.2561
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
- แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
- การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162169458 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน