0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ สรุปข่าว ใช้สอบทุกหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด ทั้งผลเลือกตั้งคะแนน 81 พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วไประเทศที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยรักชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่น ๆ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- นับแล้ว 100% ของคะแนน 81 พรรคการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งประเทศที่ใช้ในพระราชพิธีราชาภิเษก
- สรุปแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านสู่การพัฒนาการศึกษา
- กระบวนการในการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- แผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับประชารัฐ / แนวทางประชารัฐ
- กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ "ประชารัฐ"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168802 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน