0
คู่มือสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบใหม่ฯ
หลักสูตรการสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วุฒิปริญญาตรี พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
- แขวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ปี 2560
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- เฉลยแนวข้อสอบ
- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548
ฯลน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168437 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 204 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน