0
คู่มือสอบเข้า รับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิฯ
หลักสูตรการสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตรงตามแนว กสถ. ปี60 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+แนวข้อสอบ ล่าสุด ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา อธิบายแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ อปท. ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168024 (ปกอ่อน) 306 หน้า
ขนาด: 207 x 291 x 19 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน