0
คู่มือสอบเข้า รับราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด
ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบรับราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริงด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคในการตอบอย่างเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกระทรวงการต่างประเทศ
- วิศัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
- แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
- งานสารบรรณ
- ระเบียบสำนักนายกรัยมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- เฉลยคำตอบ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน
- งานพัสดุ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162167744 (ปกอ่อน) 266 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตำราทอง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน