0
คู่มือสอบเข้า สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน สรุป+ข้อสอบ
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ และวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับที่ 12)
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ใช้สอบทุกหน่วยงาน สรุป+ข้อสอบ ทั้งความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ และวิสัยทัศน์ประเทศไทย ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับที่ 12) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบัน
- การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
- รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 (สาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
- นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ และวิสัยทัศน์ ประเทศไทย
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
- วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 "มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน"
- สรุปสาระสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579)
- สาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
- วิสัยทัศน์ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
- กรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162168529 (ปกอ่อน) 206 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิชาการ SP ACADEMY, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน