0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป งบประมาณ และการเงิน เช่น การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป งบประมาณ และการเงิน เช่น การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีต่าง ๆ การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีและเงินฝากธนาคาร และความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
- การทำบัญชีแยกประเภท
- การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
- การบัญชีเงินฝากธนาคาร
- งบการเงิน
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญงบประมาณและการเงินของกรุงเทพมหานคร
- เจาะข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631816 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 206 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน