0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ฯลฯ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิราชการทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองฯ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนชุมชน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
- พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรานิกส์ (GFMIS)
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633018 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน