0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
ประกอบด้วย การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ประกอบด้วย การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และอื่น ๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
- การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164635104 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน