0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชกฤาฎีกา และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชกฤาฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
- พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632202 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 204 x 291 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน