0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีดรงเรือนและที่ดิน
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีดรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- พระราชบัญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน
- ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล
- การจัดทำระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164634404 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน