0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กทม. เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2562
- พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
- กฎหมายกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
- พระราชบัญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการณ์ค้าปลีก พ.ศ. 2558
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636903 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 204 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน