0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอาการ และประมวลรัษฏากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอาการ และประมวลรัษฏากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
- การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633858 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน