0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สศช.
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633773 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 17 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน