0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการปะปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิต
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการปะปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520
- พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
- การติดตั้งระบบประปา
- การซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา
- การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
- การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา
- การพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน
- ความรูัเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประปา
- ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636316 (ปกอ่อน) 274 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน