0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี)
ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ฯลฯ ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (วุฒิปริญญาตรี) สังกัดกรมสรรพากร ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากร อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการตอบเมื่อเจอข้อสอบจริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
- ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
- ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ความสามารถในการเขียนโปรแกรม
- การจัดการฐานข้อมูล
- การควบคุม ดูแล ติดตั้ง การบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
- การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631038 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน