0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกอบด้วย ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631892 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน