0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ275.50 บาท
e-books(PDF) ?290.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ.2555
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถแระจำตำแหน่ง พ.ศ.2547
- คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
- ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2550
- ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544
- ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ.2550
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162465994 (ปกอ่อน) 370 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 22 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน