0
คู่มือสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร และประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อมให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
- ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์
- ความรู้เกี่ยวกับกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
- ความรู้เกี่ยวกับการอุทะรณ์ภาษีอากรฯ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633834 (ปกอ่อน) 290 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 17 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน