0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง
- นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564
- นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ
- นโยบาบรัฐบาล
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการลคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636804 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน