0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป ความสามารถในการ สรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับ ตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาในการคิด ส่วนที่ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ภายในเล่มประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป ความสามารถในการ สรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับ ตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ ความรู้ความสามารถ ทางด้านภาษาในการคิด ส่วนที่ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง พรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด
- พระราชบัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง
- ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการเดินรถ
- กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558
- กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ.2558
- กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ.2557
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการขนส่ง
- การจัดการโลจิสติกส์และ Transportation
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164632264 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน