0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ
- งานสารบรรณ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
- เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162467585 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 207 x 292 x 16 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน