0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 บริษัทขนส่ง จำกัด (PDF)
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป ความสามารถในการ สรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับ ตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการในรัฐวิสาหกิจ
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          คู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เล่มนี้ โดยทางสถาบัน THE BEST CENTER และคณะได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้สมัครสอบ ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ดังนั้นทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ ขึ้นมาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการเนื้อหา พ.ร.บ. ระเบียบและเจาะแนวข้อสอบเพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง จำกัด
- หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
- การเขียนแผน/โครงการและสรุปความ
- การเขียนหนังสือราชการ
- ความรู้ด้านการบริหารทั่วไป
- การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- หลักการบริหารจัดการ
- แนวข้อสอบการเขียนแผนงาน/โครงการ
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.
- แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840090522 (PDF) 274 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน