0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ความรู้ด้านวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง 50 คะแนน
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และการกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ
- ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
ฯลฯ

ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 150 คะแนน
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
- ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
- ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636651 (ปกอ่อน) 430 หน้า
ขนาด: 207 x 293 x 25 มม.
น้ำหนัก: 975 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน