0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ256.50 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี เนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
- การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
- การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์
- การจัดทำแผนงาน โครงการ
- ความรู้ด้านด้านการจัดทำงบประมาณ
- การบริหารแผนงานและโครงการ
- การติดตามและประเมินผลโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633711 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 19 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน