0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปใช้สอบทุกตำแหน่ง มีดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) ฯลฯ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปใช้สอบทุกตำแหน่ง มีดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office) และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
- Microsoft Word พร้อมข้อสอบ
- Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ
- Microsoft PowerPoint พร้อมข้อสอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164631717 (ปกอ่อน) 268 หน้า
ขนาด: 204 x 291 x 16 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน