0
คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร
ประกอบด้วย แนวคิดทั่วไปและขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ การกำหนด นโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะ การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดทั่วไปและขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ การกำหนด นโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะ การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร
- ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
- ประมวลจริยะธรรมข้าราชการพลเรือน
- ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ
- การกำหนดนโยบายสาธารณะ
- การนำนโยบายไปปฏิบัติ
- การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
- การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
- การวางแผนกลยุทธ์
- การบริหารจัดการโครงการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164633575 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 205 x 292 x 18 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน